E-Posta Destek
Telefon Destek
Çalışma Saatleri
İrtibat Kur

Veri Koruma

Veri Koruma

Günümüz iş dünyasını iletişim teknolojileri ve dolayısıyla internet şekillendirmektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki kompleks iş yaşantısını ve süreçlerini kolaylaştıran internet, ne yazık ki “hacker”ları, siber saldırıları ve virüs tehditleri gibi bilgi ve erişim güvenliğine yönelik tehditleri de beraberinde getirmktedir. Bu ortamda kurumsal bilgilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması ise kurumlar açsından ciddi bir önem taşımaktadır.

ARMS’nin güvenlik konusundaki bakış açısında erişimde sağlanan güvenlik kadar sistemdeki bilgilerin doğru ortamlarda saklanması/arşivlemesi ve yönetimi ile oluşturulacak çözümler de bilgi güvenliği için önem arzetmektedir. Bu nedenle e-posta, dosya arşivleme çözümleri ile arşiv ve doküman yönetimi konusundaki çözümler de “Güvenlik” başlığı altında yer almaktadır.

Önceden alınmamış bir önlem nedeniyle karşılaşılabilecek güvenlik tehdidi sebebiyle müşteri, iş ortağı ve hissedarlar karşısında güven kaybına uğramak; stratejik bilgileri kaybetmek; kurumsal imajın zedelenmesi söz konusu olabilir. İşte tüm bu olası sorunlardan korunmak ve geleceğe güvenle hazırlanmak için bilgi ve erişim güvenliğine yönelik altyapı ve politikaları bugünden oluşturmak son derece önemlidir.

Aşağıda bilginize sunduğumuz çözümler hem proje kapsamında hem de tek tek destek verebilmekteyiz.

 

ARMS için Güvenlik aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

  • Next Generation Firewall (Firewall) : İnternet ve internet uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığı, ortak kullanım alanlarının çoğaldığı, bulut teknolojilerinin geliştiği, Hacker/Cracker diye tabir ettiğimiz kişilerin çok rahat hareket edebildiği bu dönemde, internete çıkış ya da internetten yerel ağa erişimde olası saldırıları önlemek için giriş kapısı olarak düşünebileceğimiz yeni nesil güvenlik duvarları ARMS bilgi için ürün bağımsız olarak yapılandırılabilen, projelendirilebilen, siz değerli müşterilerimizin istek ve taleplerine göre en uygun yapılandırma ile sunduğumuz çözümdür.
 
  • SSLVPN : Gerek doğrudan bu amaca hizmet eden ürünler gerekse Firewall’larda entegre gelen çözümleri müşterilerimize ürün bağımsız uygulayabilmekteyiz. SSLVPN çalışanlarınızın bir uygulama ile local networkünüze güvenli bir şekilde erişimi sağlamak için mutlaka tercih edilmelidir.
 
  • Atak Engelleme Sistemi (IPS) : İçerden ya da dışarıdan gelebilecek olan saldırıları engellemek için kullanılan çözümlerdir. ARMS bu çözümü ürün bağımsız olarak planlayabilmekte ve uygulayabilmektedir.
 
  • Mail Security Gateway : Günümüz koşullarında kurumlar için en büyük tehdit mail ortamında gelmektedir. ARMS olarak, isterseniz kendi maillerinizi bizim üzerimizden geçirerek güvenliği sağlayabilir, isterseniz de bu amaca hizmet eden ürünleri kendi bünyenize alarak güvenliği sağlayabilirsiniz. Ürün bağımsız olarak bu hizmetleri siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.
 
  • Behavioral Attack Detection : Networkteki anomalileri inceler, analiz eder ve tespit ederek siz değerli müşterilerimizi olası tehditlerden kurtarırız. Bu işlemler ile en basit anlatımı ile herhangi bir bilgisayardaki malware olması halinde tespit ederek o bilgisayarı networkten kopartabiliyoruz.
 
  • Ağ Erişim Kontrolü (NAC) : Kablolu ya da kablosuz networkünüz, kendi bünyenizde olduğundan güvenli gibi görünebilir, ancak kötü niyetli kişilerin en çok bu şekilde sızdıklarını biliyor muydunuz? ARMS Ağ Erişim Kontrolü (NAC) için en doğru çözümü sunmaktadır. Network alt yapınız incelenerek, yapınıza uygun proje geliştimekteyiz.
 
  • Bilgi Sızıntısını Önleme (DLP) : Bilgi çoğaldıkça ve bilgi saklama yolları çoğaldıkça, proje dökümanları, müşteri listeleri gibi önemli dökümanların kurum dışına çıkarılması gibi risk arzedecek durumları kontrol altına almak, engellemek ve takip edebilmek için kullanılan çözümdür. ARMS ürün bağımsız olarak bu hizmeti size sorunsuz olarak sunacaktır.
 
  • Son Kullanıcı Güvenliği : Son kullanıcı güvenliği dediğimizde tabiki hemen aklımıza antivirüs gelmektedir. Günümüz antivirüs yazılımları merkezi yöneitm, yönetim kolaylığı sağlamak gibi fonksiyonlara sahiptir. Ancak stratejileri belirlemek rutin takip ve raporlama gerekecektir. ARMS sizi bu yükten kurtararak sizinle birlikte bu yönetimi gerçekleştirerek ilgili raporları oluşturmaktadır.

ARMS bir çok hizmeti size sunarken ürün bağımsız olarak hizmet sunmaktadır.