Üretim Tesisleri

Vektör Özel Güvenlik, özel ya da kamuya ait tesislerin gözetim ve denetimini yapar, olası yasa dışı terör saldırılarına karşı şahsınızı ya da firmanızı korur, acil durumlarda müdahale hemen eder, tesis içinde etkin devriye sistemleri geliştirir ve tesis içerisinde güvenli ve sistemli bir güvenlik ağı kurar. Tesisler için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alınması, giriş çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanarak, yangın, deprem ve saldırı halinde tesis içinde bulunan çalışanların güvenliğini ve tesisin acil kurtarılması gereken stratejik öneme haiz dosya ve bilgi bankalarının kurtarılması konusunda eğitimli ekipleriyle her zaman ve her göreve hazırdır.