Kamu Kurumları

Kamu kurumları ve kuruluşlarında silahlı ve silahsız olarak sözleşmeli özel güvenlik görevlisi istihdamı sağlamak ve bu konuda deneyimli personelleri yetiştirmek, gerekli eğitimleri vermek ve yeterlilik testlerine tabi tutmak şirketi bünyesindeki bazı kamu hizmetlerdendir. Özel Güvenlik kanununda belirtilen görevler hususunda toplum güvenliği ve kamunun korunmasında etkin rol oynayacak güvenlik elemanlarını teknik ve psikolojik yeterlilikte göreve hazırlamak asli unsurlarımızdandır. Kamunun ihtiyaç duyduğu her türlü güvenlik hizmeti ve danışmanlığı Vektör Özel Güvenlik tarafından sağlanabilmektedir.