İnşaat Alanları

Ülkemizde İnşaat Sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisleri üreten kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan veya dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür. 

İnşaat sektörü hem kamu sektörü inşaatlarını hem de özel sektör inşaatlarını kapsamaktadır. Özel sektör inşaatı, gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları veya yaptırdıkları bina ve tesislerdir. Kamu sektörü inşaatı ise, kamu kuruluşlar için ülke yararına yapılan sabit nitelikteki yapılar anlamını taşımaktadır. 

Vektör Özel Güvenlik, İnşaat ve Şantiye Güvenliği konusunda inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, petrol tesisi, konut/ toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayan bir firmadır. 

Firmamız kamu ya da özel sektöre ait proje/ projelerin inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite durumu ve risk analizlerini tespit etmekte ve gerekli özel güvenlik tedbirlerini almaktadır. Başta gün içerisinde şantiyede çalışan ve şantiye bölgesinde gece konaklayan işçilerin can güvenliği, yangın, inşaat ekipman ve malzemelerinde oluşabilecek hırsızlık, yağma, saldırı, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile şantiye bölgesi tarafımızdan tetkik edilerek tehdit ve güvenlik analizi çıkartılır ve gerekli önlemler alınır. Görev yapacak personel bu analize göre inşaat ve şantiye güvenliği eğitimini tamamlamasına müteakip görev yerine sevk edilir.