Hastane Güvenliği

Hastaların, hasta yakınlarının, refakatçilerin, hastanede çalışanların huzur ve güvenliğinin sağlanması, hastaneye gelen kişilerin yönlendirilmesi, hastane demirbaş ve sarf genel huzuru bozmasının engellenmesi sağlanmaktadır. 

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlara özel güvenlik faaliyetleridir. Hastaneler teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere sağlık hizmeti veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlardır. Hastaneler birer hizmet organizasyonlardır, karmaşık yapılı sistemlerdir. Hastaneler 7 gün 24 saat hizmet veren organizasyonlardır. Dolayısıyla sektör, içinde pek çok riski barındırmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve çalışanların zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, hastane iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüğü ile güvenlik hizmetlerinin sağlanmasıdır.