AVM

AVM güvenliği gerek toplumsal olaylar, gerekse terör olayları yönünden çok ciddi bir iş olup, gerek can ve gerekse mal yönünden büyük kayıpların yaşanabileceği alışveriş merkezlerinde güvenlik konusunda ciddi önlemler alınmalıdır. Şirketimiz AVM içerisinde giriş-çıkış kontrolü, kat güvenliği, mağaza güvenliği, otopark güvenliği, müşteri ve personel güvenliği konusunda bilgili ve deneyimlidir. AVM’lerde yaşanan müşteri ilişkileriyle bağlantılı sorunları en aza indirmek için iletişim becerisi yüksek personellerle çalışmaktayız. 

Günümüzde el dedektörü  ve X-Ray cihazı kullanma becerisine sahip personellerimize güvenlik zaafiyeti yaşanmaması için talimatlarla kullanım prosedürleri tekrar belirtilmektedir. Güvenlik kadroları görev yaptığı yerlerde çoğu zaman güvenlik hizmeti vermekten öteye geçebilmektedir. AVM’lerde böylesi yerlerdendir. AVM’lerde ki güvenlik yapılanmalarının aslında; düzenleyici, organize edici, uyarıcı, harekete geçirici sürekliliği sağlayıcı, yönlendirici vb. birçok örtülü misyonu kendiliğinden yüklendiği de görülebilmektedir. Bu alandaki varolan boşluğu güvenlik ekibi doldurmaktadır. AVM güvenliğinin müşterinin müşterisi ve müşteri memnuniyeti odaklığına dayanmış olması, etkili iletişimin ağırlıklı olarak gerekmesi, görev tanımlarının fazlalılığı gibi faktörler onu biraz olsun diğer güvenlik konseptlerinden ayırmaktadır.